Driel

Driel 1880

Op onderstaande kaart uit 1838 zijn de twee jongste kooien van Driel te zien. De derde kooi van Driel lag in het Laag Broek. Net over de gemeente grens is de kooi van Hedel te zien (Het groote Laag Broek).

Kaart 1838

Eendenkooien

Driel
Driel 1
Driel 2
Driel 3
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice