Introductie

In het Gelders Rivierengebied hebben door de eeuwen heen veel eendenkooien gelegen en gefunctioneerd. Op dit moment (2017) zijn er nog een tiental in gebruik. Het landschap is echter doorspekt met relicten. Relicten die als zodanig herkenbaar zijn, bv in 't Broek bij Waardenburg, bij Gameren en ten zuiden van Culemborg. Veel zijn er ook verloren gegaan en niet meer zichtbaar in het landschap. Het Rivierengebied heeft in Nederland, de grootste dichtheid aan eendenkooien gekend en is hier een economische factor van belang geweest. In 2014 ben ik begonnen met een historisch onderzoek naar de eendenkooien in het Gelders Rivierengebied. De bovengrens is de Lek en de ondergrens de Maas. De meest oostelijke eendenkooien liggen bij Batenburg/Bergharen (Land van Maas en Waal) en westelijk in het Munnikenland (Bommelerwaard) en Spijk (Tieler en Culemborger Waarden).

Gebied 

Uitgangspunt voor dit historisch onderzoek is een overzicht krijgen van waar de kooien liggen/lagen, wie bouwde de kooien, hoe lang hebben ze gefunctioneerd en wie waren de kooikers. Op pagina 'onderzoek' staat hoe dit onderzoek wordt gerealiseerd. Tijdens het onderzoek komen ook mooie verhalen en anekdotes te voorschijn. In eerste aanleg was het de bedoeling om uiteindelijk tot een boek te komen, maar gaandeweg blijkt de stroom aan informatie maar niet op te drogen en is besloten om zoveel mogelijk de vrijgekomen verhalen via deze website beschikbaar te stellen. Dit betekent dat dit een groei-site is. Het begin is beperkt, maar iedere keer als er nieuwe informatie is zal dit worden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat een kooi wordt genoemd maar dat de informatie over de kooi nog niet is uit gekristalliseerd en in een later stadium op de site wordt gezet.
__________

Hoe zit de site in elkaar

Het gebied is verdeeld in vier regio’s (zie navigatie). Onder de regio’s staan de plaatsen waar de kooien zijn gesitueerd. Hierbij zijn zoveel mogelijk de oude gemeentegrenzen aangehouden, het kan zijn dat dit hier en daar door grenswijzigingen wat onlogisch overkomt, maar voor het onderzoek, met name in de oude archieven, is dit een stuk duidelijker. Daarnaast hebben een aantal plaatsen in de loop van de tijd van provincie gewisseld en de eerste registratie vond plaats per provincie. Per plaats is een overzichtskaart waar de eendenkooien op staan ingetekend, dit staat op kaarten van rond het jaar 1900. De kooien zijn voorzien van een nummer, waaronder de verdere informatie, elders op de site, over de desbetreffende kooi te vinden is. 

Op pagina 'Het onderzoek' vindt u alles over de inhoud van dit onderzoek en veel algemene informatie over eendenkooien, meestal toegespitst op de eendenkooien en eendenvangst in het rivierengebied. Voor verdere algemene informatie over dit onderwerp verwijzen we door naar de zuster-site: www.eendenkooien.nl

__________

 

Inhoud

Introductie
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice