Culemborg

Culemborg overzicht 1880

In Culemborg zijn tot nu toe 15 eendenkooien gelokaliseerd, waarvan er 10 ten tijde van de eerste registratie (1807) nog in gebruik waren. In de loop van de 19e eeuw is de achteruitgang in het aantal kooien het grootst geweest. Dit was hoogst waarschijnlijk het gevolg van de sterke afname van de vangsten. Een verschijnsel dat zich voor deed in het gehele rivierengebied.

_______________

Kadaster verzamelplan 1811-1832

Culemborg verzamelplan

 Het verzamelplan van Culemborg uit 1811-1832 geeft mooi aan waar de nog in gebruik zijnde kooien lagen. Allemaal met 'Regt van Eendenvangst'.

Eendenkooien

Culemborg
Culemborg 1
Culemborg 2
Culemborg 3
Culemborg 4
Culemborg 5
Culemborg 6
Culemborg 7
Culemborg 8
Culemborg 9
Culemborg 10
Culemborg 11
Culemborg 12
Culemborg 13
Culemborg 14
Culemborg 15
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice