Buren

Geschiedenis

In de periode 1420 - 1575 was er in Buren een klooster gevestigd. Het klooster is gesticht rond 1420 ( Convent van het bagynenklooster (1517). Cloester van Sinte Barbaren binnen Bueren (1563)). In 1420 verleende bisschop Frederik van Blankenheim zijn  goedkeuring aan de stichting van een convent door Willem, heer van Buren en Beusichem. (Monasticon, VU Amsterdam). Bij de grote brand in 1575, nadat de stad was ingenomen door de Spanjaarden, werd het convent verwoest. Uit een lijst van bezittingen (omstreeks 1563) van het klooster blijkt ze in bezit te hebben 3 mrg weiland, waarvan 2 mrg in gebruik is als vogelkoye. Het weiland en de kooi liggen in de Meint.

Het is tot nu toe de enige aanwijzing dat er in de Meint een eendenkooi heeft gelegen. De juiste plaats is nog niet achterhaald.

Buren Meint

 

Eendenkooien

Buren
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice