Beesd

Beesd 1 tot 14

In het Beesdsche Lage Veld hebben veel kooien gelegen, op de kaart zijn het er veertien. Er was echter ernstige twijfel over Beesd 6. Op deze kaart staat de kooi ingetekend, maar dit is de enige vermelding van deze kooi, zowel op kaarten als in tekst. De hoogte kaart bracht uitkomst, hierop is de kooi duidelijk te zien, tevens kwam daarbij Beesd 14 aan het licht. Kijk bij Beesd 6 en Beesd 14.

__________

Onderstaand de verpondingskaart van het Beesdsche Lage Veld uit 1810. Van de twaalf eendenkooien zijn er 9 bij de eerste opname in 1807 geregistreerd. Op deze kaart geen spoor van Beesd 6 en 14. (Gelders Archief, Arnhem)

Verpondingskaart Beesd 1810

Eendenkooien

Beesd
Beesd 1
Beesd 2
Beesd 3
Beesd 4
Beesd 5
Beesd 6
Beesd 7
Beesd 8
Beesd 9
Beesd 10
Beesd 11
Beesd 12
Beesd 13
Beesd 14
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice