Archief website

Op dit gedeelte van de website komen artikelen en berichten die in een eerder stadium de aandacht hebben gevraagd en niet onder een bestaand hoofdstuk vallen. Onder de noemer 'Oude kranten' worden stukken uit kranten gepubliceerd, die we zijn tegengekomen in de diverse archieven.

_______________________________

Gemeente West Betuwe,
 West Betuwe'eendenkooien rijk'

Was de gemeente Geldermalsen al gelders koploper wat betreft het aantal eendenkooien-locaties binnen de gemeentegrenzen, de nieuw gevormde gemeente West Betuwe spant vanaf 1 januari 2019 de kroon. Niet alleen in Gelderland, maar ook in Nederland wordt dit de gemeente met de meeste locaties. Met de komst van een achttal kooien van Neerijnen en meer dan dertig kooien in de gemeente Lingewaal wordt deze mijlpaal bereikt. Wellicht een aparte wethouder?

________________________

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice