De Leidsche Hoeven

Schakel tussen Mariënwaerdt en Regulieren

Het nieuwe natuurgebied De Leidsche Hoeven ligt in het komgronden gebied ten zuiden van Culemborg in de gemeente West Betuwe (tussen Lek en Linge). In het westen begrensd door de landerijen van de Heerlijkheid Mariënwaerdt en in het oosten door ‘De Regulieren’, natuurgebied van Geldersch Landschap en Kasteelen. In het gebied worden op dit moment landbouwgronden omgezet in natuur ( 14 hectare vochtig en bloemrijk hooiland) en bestaande natuur wordt verstevigd. Het project wordt ondersteund door de Provincie Gelderland en is een samenwerking met alle landeigenaren in het gebied en waterschap Rivierenland. Plattegrond LH

In het hele gebied, dus inclusief Mariënwaerdt en de Regulieren liggen 9 eendenkooien en kooirelicten. Op dit moment is alleen de kooi van het Geldersch Landschap in gebruik als vangkooi. Het is de bedoeling dat de Bisschopskooi en de Hovense kooi in de komende  tijd opgeknapt gaan worden.

Leidsche Hoeven

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk aspect bij de plannen is de aanwezigheid van de ‘Natuurbeleving Leidsche Hoeven’ (leidschehoeven.nl). Deze organisatie biedt plaats en ruimte voor allerlei dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast een bakkerij, timmerwerkplaats, zuivelbereiding, zijn er ook veel buitenactiviteiten. Deze activiteiten bestaan naast het werken in de moestuin en het verzorgen van de uitgebreide veestapel, bestaande uit veel dieren van de zeldzame huisdierrassen (SZH), vooral in het onder begeleiding opknappen van de twee eendenkooien.

In de gebouwen van de Leidsche Hoeven is een tentoonstelling ingericht over de eendenkooien in het gebied, een audioruimte en een Landwinkel met lunchroom. Binnenkort wordt hierbij een uitgebreid bezoekerscentrum gerealiseerd in samenwerking met Heerlijkheid Mariënwaerdt en het Geldersch Landschap.

BisschopskooiDe Hovense Kooi is de oudste van de twee (gebouwd voor 1581). Er is veel achterstallig onderhoud, maar ook hier gaan de cliënten van de dagbesteding op de Leidsche Hoeven aan het werk, ondersteund door professionele begeleiders voor het uitbaggeren van de kooiplas en de reconstructie van de vangpijpen. Vermeldenswaard is het feit dat het gelukt is om het afpalingsrecht (753 meter uit het midden der kooi) op de Bisschopskooi als recht te herstellen. Hans Heikoop, sinds dit jaar gediplomeerd kooiker, is kooiker in beide kooien.

                                                                             Kooiplas van de Bisschopskooi

 

Onderstaand een overzicht van de kooien in het gebied tussen de Mariënwaerdt en de Regulieren met in het midden de Leidsche Hoeven

Regulieren-Mariënwaerdt

 

 

 


Meer informatie en foto’s over de 9 kooien in Buurmalsen/Tricht is te vinden op de site www.gelderse-eendenkooien.nl/buurmalsen

Info over het Natuurproject Leidsche Hoeven vindt u op www.gelderland.nl/leidsche-hoeven.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderzoek?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief  ‘Gelderse eendenkooien’

Bij de opgave voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met het beschikbaar stellen van uw naam en e-mailadres, uitsluitend voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Een eendenkooi bezoeken?

 In het Gelders rivierengebied zijn drie eendenkooien die met enige regelmaat te bezoeken zijn.

De kooien van het Geldersch Landschap en Kasteelen, in de Regulieren bij Culemborg en bij Batenburg, zijn beperkt open (1 februari tot 15 juni) en alleen op aanvraag of tijdens de geplande excursies te bezoeken.
De eerste volgende excursie in de kooi van Batenburg is pas weer in februari 2020.

De eendenkooi in Waardenburg is van Staatsbosbeheer en alleen op aanvraag te bezoeken, maar het jaar rond.

Buurmalsen 1

 __________________

 Alles over eendenkooien in Nederland

Eendenkooien (vogel-koyen) zijn ontstaan in de 14e eeuw en sindsdien is er in en rond  de eendenkooi en het kooibedrijf weinig veranderd. De manier van het vangen van eenden is nog precies gelijk aan de toenmalige werkwijze, alleen in de keuze van materialen voor het bouwen van een eendenkooi hebben zich ontwikkelingen voor gedaan. Op de site ‘Eendenkooien in Nederland’ vindt u veel informatie over de eendenkooi, de bouw, het vangen, oude rechten en een overzicht welke kooien er open zijn voor het publiek en publicaties over eendenkooien. www.eendenkooien.nl

De Sompen

  

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice